Oznam pre členov UPS Likavka

Oznam pre členov UPS Likavka

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva Likavka oznamuje všetkým svojim členom, že plánovaná hotovostná výplata podielov za rok 2019, ktorá sa mala konať v dňoch 2., 3., 9., a 16.10.2020 sa r u š í z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie.

Výplata podielov sa bude realizovať len bezhotovostným prevodom na účet, resp. poštovým poukazom.

Z tohto dôvodu bude potrebné, aby tí členovia, ktorí tak doteraz neurobili, nám poskytli číslo účtu a to  poštou, mailom, resp. vhodili do urbárskej schránky, ktorá sa nachádza pri zadnom vchode do Kultúrneho domu. V prípade neposkytnutia čísla účtu sa podiely budú postupne vyplácať poštou.

                                                                                      výbor urbáru      


Comments are closed.