Postup pri predaji palivového dreva

Postup pri predaji palivového dreva

Postup pri predaji palivového dreva schválený na VZ UPS Likavka dňa 9.4.2016

 

 

 

 

Pre členov UPS Likavka:

Predaj dreva zo skladu

mäkké drevo /manipulačný odpad/   17,-Eur/pm s DPH

mäkké drevo dvojmetrovica                 21,-Eur/pm s DPH

tvrdé drevo dvojmetrovica                  33,-Eur/pm s DPH

Členovia, ktorí odpracujú dobrovoľnú brigádu v pestovnej činnosti, majú nárok na 1pm v hodnote 1,- Euro za jeden deň brigády.

Pre nečlenov podľa aktuálnej trhovej ceny.

 

 Odvozné dni budú v stredu, piatok a v sobotu.

Na 1 hlas 1/4m3.

 

Predaj dreva v samovýrobe – 

kalamitné drevo / vývrat, suchár/ nad 7 cm

pre členov  :

5,30 Eur/pm s DPH    v  množstve 0,5pm na 1  hlas

pre nečlenov :

6,90 Eur/pm s DPH     v prípade nezáujmu členov

 

tenčina , haluzina   do 7cm

pre členov:          1,- Eur /pm s DPH

pre nečlenov:      2,- Eur/pm s DPH

 

Záujemca na základe žiadosti bude zaradený do poradovníka.

 

V prípade, že bude dostatok dreva a nebude veľký záujem, môže člen odobrať aj väčšie množstvo.


Comments are closed.