Predstavenstvo

Predstavenstvo

Predseda :                             Ing. Ľubomír Durdík

 

Predseda dozornej rady:      Ing. Pšeno Juraj

Kontakt:       kancelária UPS 044/ 4321 452,   mobil 0 911 858 390

Úradné hodiny pre stránky : každý piatok od 14.00.- 16.00