Oznam pre členov UPS Likavka

Oznam pre členov UPS Likavka

Interné informácie pre členov UPS Likavka sa poskytujú v čase stránkových hodín, t.j. každý piatok od 14.00 do 16.00 hod v kancelárii urbáru osobne, resp. budú odoslané mailom na základe požiadania.

vedenie UPS Likavka


Comments are closed.