Upozornenie pre nových spoluvlastníkov

Upozornenie pre nových spoluvlastníkov

Výbor UPS Likavka upozorňuje všetkých , ktorí z titulu kúpy alebo dedenia nadobudli vlastníctvo urbárskych pozemkov a stále ešte túto skutočnosť vedeniu urbáru neoznámili , aby tak urobili čo najskôr  a písomne, osobne alebo telefonicky kontaktovali kanceláriu urbáru.  V zmysle Stanov UPS Likavka každý, kto nadobudne vlastníctvo urbárskych pozemkov má povinnosť podať prihlášku za člena urbáru do 2 mesiacov od zápisu na list vlastníctva. Viac o členstve, právach a povinnostiach členov spoločenstva sa dozviete na stránke Dokumenty.

                                                                                     výbor urbáru

Tel. kontakt

   pevná linka      044/4321452

   mobil                 0911 858 390

 

 


Comments are closed.