Browsed by
Autor: admin

Oznam pre členov UPS Likavka

Oznam pre členov UPS Likavka

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva Likavka oznamuje všetkým svojim členom, že plánovaná hotovostná výplata podielov za rok 2019, ktorá sa mala konať v dňoch 2., 3., 9., a 16.10.2020 sa r u š í z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie. Výplata podielov sa bude realizovať len bezhotovostným prevodom na účet, resp. poštovým poukazom. Z tohto dôvodu bude potrebné, aby tí členovia, ktorí tak doteraz neurobili, nám poskytli číslo účtu a to  poštou, mailom, resp. vhodili do urbárskej schránky, ktorá sa nachádza pri zadnom vchode do Kultúrneho…

Read More Read More

Oznam pre členov UPS Likavka

Oznam pre členov UPS Likavka

Interné informácie pre členov UPS Likavka sa poskytujú v čase stránkových hodín, t.j. každý piatok od 14.00 do 16.00 hod v kancelárii urbáru osobne, resp. budú odoslané mailom na základe požiadania. vedenie UPS Likavka

Oznam

Oznam

Vedenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Likavka v súvislosti s výskytom vírusového ochorenia COVID-19 oznamuje všetkým svojim členom, že   Valné zhromaždenie, ktoré sa malo konať dňa 4.4.2020 sa odkladá na neurčito. Náhradný termín bude vopred oznámený.

Upozornenie pre nových spoluvlastníkov

Upozornenie pre nových spoluvlastníkov

Výbor UPS Likavka upozorňuje všetkých , ktorí z titulu kúpy alebo dedenia nadobudli vlastníctvo urbárskych pozemkov a stále ešte túto skutočnosť vedeniu urbáru neoznámili , aby tak urobili čo najskôr  a písomne, osobne alebo telefonicky kontaktovali kanceláriu urbáru.  V zmysle Stanov UPS Likavka každý, kto nadobudne vlastníctvo urbárskych pozemkov má povinnosť podať prihlášku za člena urbáru do 2 mesiacov od zápisu na list vlastníctva. Viac o členstve, právach a povinnostiach členov spoločenstva sa dozviete na stránke Dokumenty.                                                                …

Read More Read More

Postup pri predaji palivového dreva

Postup pri predaji palivového dreva

Postup pri predaji palivového dreva schválený na VZ UPS Likavka dňa 9.4.2016         Pre členov UPS Likavka: Predaj dreva zo skladu – mäkké drevo /manipulačný odpad/   17,-Eur/pm s DPH mäkké drevo dvojmetrovica                 21,-Eur/pm s DPH tvrdé drevo dvojmetrovica                  33,-Eur/pm s DPH Členovia, ktorí odpracujú dobrovoľnú brigádu v pestovnej činnosti, majú nárok na 1pm v hodnote 1,- Euro za jeden deň brigády. Pre nečlenov podľa aktuálnej trhovej ceny.    Odvozné dni budú v stredu, piatok a v sobotu….

Read More Read More

Po stopách histórie UPS Likavka

Po stopách histórie UPS Likavka

  Organizovanie pasenia rožného statku v Liptovských Alpách   Liptov je dodnes jedným z najrázovitejších slovenských regiónov. Veniec hôr, hôľ a vrchov lemuje širokú kotlinu, ktorú rozdeľuje Váh. Vysoko na holiach boli kedysi v Liptovských Alpách /Nízkych Tatrách/ roztrúsené salaše s ovcami a voliarske koliby so stádom volov a jalovíc. Naši predkovia rešpektovali ustálené pravidlá spôsobu života a hospodárenia. Tiež nepísané normy a správanie sa kontrolovalo celé urbárske spoločenstvo Likavka.   Do Nízkych Tatier, v ktorých si urbárnici z Likavky koncom 19. storočia zakúpili pozemky, privandrovali valasi z Rumunska už v 15. storočí…

Read More Read More

Majetok urbárskeho pozemkového spoločenstva Likavka v Liptovských Kľačanoch = Majetok Detrichovcov z Beňadikovej=

Majetok urbárskeho pozemkového spoločenstva Likavka v Liptovských Kľačanoch = Majetok Detrichovcov z Beňadikovej=

    Od stredoveku boli oblasti Kľačian, Dúbravy a Ľubele predmetom záujmu bohatých ťažiarov, najmä z okolia Banskej Bystrice a Banskej Štiavnice. V tomto období sa v údolí Kľačianky ťažilo najmä zlato. Podnikali tu aj bohatí zemania Kubíniovci, Meškovci, Detrichovci a Okoličániovci. V 16. a 17. storočí tunajšie bane v ničom nezaostávali za dôležitosťou baní v okolí Ľupče. Svedčí o tom aj fakt, že na území Ľubele si mnohí z nich postavili v tomto období aj svoje kúrie. Boli medzi nimi najmä Kubíniovci, Revickovci a Detrichovci.     Rod zemanov Detrichovcov pochádza z Detrichovej Vsi,…

Read More Read More

Pôvod a vývin majetku Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Likavke

Pôvod a vývin majetku Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Likavke

  Mapovanie bielych miest na dosiaľ neprebádaných pozemkoch nášho Urbárskeho pozemkového spoločenstva  Likavka sa stalo mojou záľubou. Krajina, na ktorej sa nachádzajú likavské lesné pozemky, je presne geodeticky zameraná a vytýčená hraničnými kopcami. No nič nemôže jestvovať samo o sebe a bez vzťahov s okolím. Preto bolo potrebné preskúmať aj susedné pozemky iných urbárskych spoločenstiev a komposesorátov. Krajina v okolí dediny Liptovské Kľačany a mesta Liptovský Hrádok tvorí len malý kúsok sveta medzi nebom a zemou. Som ale pevne presvedčený o tom, že obyvatelia Likavky si zaslúžia poznať aj…

Read More Read More