Browsed by
Autor: admin

Oznam

Oznam

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva Likavka pozýva svojich členov, prípadne milovníkov prírody na bezplatnú brigádu,  ktorá sa uskutoční dňa 15.6.2019. Cieľom brigády je pripraviť plochu po kalamitnej ťažbe na novú výsadbu. Prípadní záujemcovia sa môžu prihlásiť v kancelárii urbáru, resp. mailom alebo telefonicky do 10.6.2019. Záujemcom budú následne poskytnuté bližšie informácie.   kontakt:  044/4321452 e-mail: urbarlikavka@centrum.sk  

Upozornenie pre nových spoluvlastníkov

Upozornenie pre nových spoluvlastníkov

Výbor UPS Likavka upozorňuje všetkých , ktorí z titulu kúpy alebo dedenia nadobudli vlastníctvo urbárskych pozemkov a stále ešte túto skutočnosť vedeniu urbáru neoznámili , aby tak urobili čo najskôr  a písomne, osobne alebo telefonicky kontaktovali kanceláriu urbáru.  V zmysle Stanov UPS Likavka každý, kto nadobudne vlastníctvo urbárskych pozemkov má povinnosť podať prihlášku za člena urbáru do 2 mesiacov od zápisu na list vlastníctva. Viac o členstve, právach a povinnostiach členov spoločenstva sa dozviete na stránke Dokumenty.                                                                …

Read More Read More

Postup pri predaji palivového dreva

Postup pri predaji palivového dreva

Postup pri predaji palivového dreva schválený na VZ UPS Likavka dňa 9.4.2016         Pre členov UPS Likavka: Predaj dreva zo skladu – mäkké drevo /manipulačný odpad/   17,-Eur/pm s DPH mäkké drevo dvojmetrovica                 21,-Eur/pm s DPH tvrdé drevo dvojmetrovica                  33,-Eur/pm s DPH Členovia, ktorí odpracujú dobrovoľnú brigádu v pestovnej činnosti, majú nárok na 1pm v hodnote 1,- Euro za jeden deň brigády. Pre nečlenov podľa aktuálnej trhovej ceny.    Odvozné dni budú v stredu, piatok a v sobotu….

Read More Read More

Po stopách histórie UPS Likavka

Po stopách histórie UPS Likavka

  Organizovanie pasenia rožného statku v Liptovských Alpách   Liptov je dodnes jedným z najrázovitejších slovenských regiónov. Veniec hôr, hôľ a vrchov lemuje širokú kotlinu, ktorú rozdeľuje Váh. Vysoko na holiach boli kedysi v Liptovských Alpách /Nízkych Tatrách/ roztrúsené salaše s ovcami a voliarske koliby so stádom volov a jalovíc. Naši predkovia rešpektovali ustálené pravidlá spôsobu života a hospodárenia. Tiež nepísané normy a správanie sa kontrolovalo celé urbárske spoločenstvo Likavka.   Do Nízkych Tatier, v ktorých si urbárnici z Likavky koncom 19. storočia zakúpili pozemky, privandrovali valasi z Rumunska už v 15. storočí…

Read More Read More

Majetok urbárskeho pozemkového spoločenstva Likavka v Liptovských Kľačanoch = Majetok Detrichovcov z Beňadikovej=

Majetok urbárskeho pozemkového spoločenstva Likavka v Liptovských Kľačanoch = Majetok Detrichovcov z Beňadikovej=

    Od stredoveku boli oblasti Kľačian, Dúbravy a Ľubele predmetom záujmu bohatých ťažiarov, najmä z okolia Banskej Bystrice a Banskej Štiavnice. V tomto období sa v údolí Kľačianky ťažilo najmä zlato. Podnikali tu aj bohatí zemania Kubíniovci, Meškovci, Detrichovci a Okoličániovci. V 16. a 17. storočí tunajšie bane v ničom nezaostávali za dôležitosťou baní v okolí Ľupče. Svedčí o tom aj fakt, že na území Ľubele si mnohí z nich postavili v tomto období aj svoje kúrie. Boli medzi nimi najmä Kubíniovci, Revickovci a Detrichovci.     Rod zemanov Detrichovcov pochádza z Detrichovej Vsi,…

Read More Read More

Pôvod a vývin majetku Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Likavke

Pôvod a vývin majetku Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Likavke

  Mapovanie bielych miest na dosiaľ neprebádaných pozemkoch nášho Urbárskeho pozemkového spoločenstva  Likavka sa stalo mojou záľubou. Krajina, na ktorej sa nachádzajú likavské lesné pozemky, je presne geodeticky zameraná a vytýčená hraničnými kopcami. No nič nemôže jestvovať samo o sebe a bez vzťahov s okolím. Preto bolo potrebné preskúmať aj susedné pozemky iných urbárskych spoločenstiev a komposesorátov. Krajina v okolí dediny Liptovské Kľačany a mesta Liptovský Hrádok tvorí len malý kúsok sveta medzi nebom a zemou. Som ale pevne presvedčený o tom, že obyvatelia Likavky si zaslúžia poznať aj…

Read More Read More