Pôvod a vývin majetku Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Likavke

Pôvod a vývin majetku Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Likavke

 

Mapovanie bielych miest na dosiaľ neprebádaných pozemkoch nášho Urbárskeho pozemkového spoločenstva  Likavka sa stalo mojou záľubou. Krajina, na ktorej sa nachádzajú likavské lesné pozemky, je presne geodeticky zameraná a vytýčená hraničnými kopcami. No nič nemôže jestvovať samo o sebe a bez vzťahov s okolím. Preto bolo potrebné preskúmať aj susedné pozemky iných urbárskych spoločenstiev a komposesorátov. Krajina v okolí dediny Liptovské Kľačany a mesta Liptovský Hrádok tvorí len malý kúsok sveta medzi nebom a zemou. Som ale pevne presvedčený o tom, že obyvatelia Likavky si zaslúžia poznať aj tieto dva malé kúsky sveta, hoci nepatria do katastrálneho územia Likavka. Obidve katastrálne územia – Liptovské Kľačany a Vislavce patria do okresu Liptovský Mikuláš a časti lesných pozemkov na týchto územiach patria do vlastníctva Likavčanov.

Prírodné prostredie má nesporne dôležitý vplyv na vývoj ľudskej spoločnosti. Jeho poznávaním zisťujeme podmienky života obyvateľov Likavky v dejinnom vývoji. Platí to aj o prírodnom prostredí stredného a horného Liptova s členitým horským reliéfom, horskými lúkami a pasienkami a chladnejším podnebím. Severná časť Nízkych Tatier – Západ je pomenovaná aj ako Ďumbierske Tatry. Práve do tejto skupiny Ďumbierskych Tatier patria tiež lesné pozemky, ktoré vlastnia Likavčania.

Hovorievam, že musíme poznať svoju vlastnú históriu, aby sme si vedeli vážiť súčasnosť a aby sme aj my vytvárali odkaz pre budúce generácie. Poznávať minulosť znamená cítiť aj lásku k tomuto územiu a hrdosť na všetko, čo v minulosti naši predkovia dokázali vytvoriť.

 

 

 

Pavel Fain


Comments are closed.